کاپینگ قهوه کیست؟ و کار آن چیست؟

     نکته جالبی که درباره پروسه ترکیب دانه های قهوه وجود دارد اینست که یک ترکیب خاص از دانه ها، ممکن است که نیاز به تغییراتی داشته باشد.و برای همین امر است که کارخانجات بزرگ قهوه ، یک واحد کنترل کیفی و کاپینگ قهوه coffee cupping دارند و تسترها و کاپرهای قهوه بصورت مداوم و روزانه ،قهوه روست شده را تست می کنند تا مطمئن شوند که تمامیت و کلیت آن ترکیب در طول زمان و طی مراحل روست و ترکیب ،تغییر نکرده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

این نوشته در سایر ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید