روستیک:

سبک روستیک(Rustic) یا روستایی، با استفاده از عناصر طبیعی مانند چوب و سنگ و ایجاد فضایی دور از تجمل  قصد پل زدن به گذشته و نزدیک شدن فضای دکوراسیون به طبیعت را دارد.

 

ویژگی های کلیدی سبک روستیک در دکوراسیون داخلی:

  • فلز‌های زنگ زده و چوب‌های پوسیده یا ایجاد این حالت بر روی لوازم
  • چوب های خشنِ سنباده و رنگ نخورده در دکوراسیون
  • پوست و پشم گوسفندان برای بالشت و کفپوش
  • الوارهای پهن و قطور
  • شومینه هیزمی
  • پارچه‌های یک رنگ یا دست بافت
  • لوازم بزرگ
  • سبدهای حصیری و چوبی بافته شده
  • لوازم بافتنی