فرش ماشینی مدل هالیدی کد fm 6 زمینه طوسی

5,300,000 تومان