پشتی طرح چهار گل

استفاده از پشتی در ایران سابقه زیادی دارد. پشتی به همراه کرسی در کنار وسایل منزل جای داشته است. این محصول علاوه برا اینکه تکیه گاه مناسبی ایجاد می‌کند آرامش خوبی نیز برای مصرف کننده به همراه دارد.